Rječnik digitalnog marketinga

Rječnik digitalnog marketinga

Nakon što smo pojasnili da digitalni marketing nije ništa drugo nego  marketing koji se provodi drugačijim alatima u drugačijim medijima vrijeme je da definiramo osnovne pojmove koji se vežu uz njega. Rječnik je nastao kako bi se korisnici lakše snalazili u člancima, ali i zbog edukacije kako ne bi bili zavarani krivim pojmovima koji zvuče moderni i lijepo. Spremni za učenje? Krenimo ..

A

A/B testiranje - metoda testiranja kada se testiraju različite kampanje zbog provjere uspješnosti, odnosno koja kampanja bolje prolazi

Ad click - označava klik na oglas

Affiliate - osoba koja prodaje proizvode za drugo poduzeće i ostvaruje postotak od prodaje

Affiliate marketing - oblik marketinga gdje affiliate prodaje proizvode tvrtke i dobiva postotak za svaku ostvarenu prodaju

Algoritam - matematička pravila i izračuni na temelju kojih se rangiraju određeni rezultati

ALT tekst - HTML atribut koji omogućuje prikaz teksta kada "ne tekstualni" elementi, najčešće slike, ne mogu biti prikazani

Anchor tekst - predstavlja tekst koji je poveznica i najčešće je plave boje te je podcrtan

Animirani baner - baner koji se sastoji od niza sličica koje se izmjenjuju te odaju dojam animacije

B

B2B - business to business, odnosno poduzeća koja prodaju svoje proizvode ili usluge drugim
           poduzećima

B2C - business to consumer, odnosno poduzeća koja prodaju svoje proizvode ili usluge krajnjim korisnicima

Backlink - pogledaj pod "Dolazna poveznica"

Baner oglas - slikovni oglas koji se ponaša kao poveznica prema drugim stranicama

Blog -  tekstualni sadržaj web stranice

Bloger - pojedinac koji piše blog članke

Bounce rate - postotak korisnika koji su posjetili Vašu stranicu i napustili ju nakon prve učitane stranice

Broj posjetitelja stranice
- broj jedinstvenih osoba koje su posjetile Vašu internet stranicu

Broj prikaza stranice - označava ukupan broj koliko je puta određena stranica prikazana, ako je jedan korisnik pogledao više puta stranicu - svaki prikaz se broji

C

Ciljana publika -  publika koja će Vaš proizvod i sadržaj najbolje konzumirati, Vaši kupci

CMS - Content-Management-System
, sustav koji upravlja sadržajem internet stranice

Copywriting - tekstualni sadržaj kojim se promovira određeni proizvod ili usluga, kreativno pisanje koje prodaje i potiče korisnike na reakciju

CPA - Cost-Per-Acquisition, cijena koja se plaća za izvršenu radnju, odnosno omjer ukupne cijene PPC kampanje i ukupnog broja konverzija

CPC - Cost-Per-Click, cijena klika prilikom CTR

CPM - Cost-Per-Mile, cijena koju oglašivači plaćaju na tisuću impresija

CTA -  Call-To-Action, poziv na akciju, marketing poruka koja potiče korisnike da izvrše određenu
            radnju

CTR -  Click-Through-Rate, postotak ljudi koji je kliknuo na oglas i posjetio stranicu

D

Digitalni marketing - oblik marketinga putem digitalnih medija

Dnevni proračun -  iznos koji postavljate za kampanje kao odrednicu dnevne potrošnje

Dolazna poveznica - poveznice koje s drugih internet stranica vode do Vaše

Društvena mreža - internet servis, platforma koja služi za međusobno povezivanje korisnika

E

E-knjiga - elektronička knjiga, knjiga u digitalnom obliku, najčešće PDF format

E-mail -  elektronička pošta, prijenos poruka putem interneta

E-mail marketing -  oblik marketinga koji se vrši putem e-mail adresa

F

Facebook -  društvena mreža

G

Geo-targetiranje - metoda pronalaska lokacije posjetitelja internet stranica

Gerila marketing - nekonvencionalni oblici marketinga koji rezultiraju velikim uspjehom s malim ulogom

Google AdSense - usluga Google-a za oglašavanje unutar teksta pomoću poveznica

Google AdWords -  usluga Google-a za oglašavanje na mreži

Google Analytics
- besplatan Google-ov alat pomoću kojega se mjeri uspješnost internet stranice, mobilne aplikacije, trgovine, bloga i slično

Gustoća ključnih riječi
-  postotak u kojemu se ključne riječi pojavljuju u tekstu na Vašoj web stranici

H

Hashtag -  simbol # pomoću kojega se označavaju ključne riječi na društvenim mrežama

HTML - HyperText Markup Language,prezentacijski jezik za izradu internet stranica

H-tagovi - poznati i kao "header tagovi", služe za označavanje naslova i podnaslova

I

Impresija -  broj koliko puta je Vaš oglas prikazan

Indeksiranje - uvrštavanje Vaše web stranice u Google-ov indeks kako bi korisnici prilikom pretraživanja lakše pronašli željeni sadržaj

Internet preglednik - program koji korisnicima omogućuje pregled internet stranica

Internet stranica - niz dokumenata koji je dostupan javnosti pomoću internet preglednika

IP adresa -  jedinstvena adresa, odnosno brojčana oznaka računala na internetu

Izrada poveznica - dio SEO optimizacije s ciljem stvaranja dolaznih poveznica za što bolje rezultate i više rangiranje na tražilicama

J

Java - objektno orijentirani programski jezik

JavaScript - skriptni programski jezik kako bi stranice bile interaktivnije

Jedinstveni posjetitelj -  pojedinac koji je posjetio internet stranicu minimalno jedan put u određenom vremenskom periodu

K

Kampanja - niz planiranih aktivnosti koje služe ostvarenju određenog cilja

Klik na oglas - broj koliko puta je Vaš oglas stisnut, odnosno kliknut

Ključne riječi - odabrane riječi ili izrazi koje opisuju Vaš proizvod ili uslugu

Konverzija - željena radnja koju izvrši posjetitelj stranice, na primjer kupovina ili ostavljanje podataka

Korisničko iskustvo - ponašanje, stavovi i emocije koje korisnik proživljava tijekom posjete internet stranice

L

Landing page - pogledaj "Odredišna stranica"

Lead - predstavlja potencijalnog kupca

Lead magnet - određeni sadržaj koji je ponuđen korisnik u zamjenu za kontakt informacije

Link building - pogledaj "Izrada poveznica"

LinkedIn -  poslovna društvena mreža

M

Meta description - tekst koji se nalazi ispod poveznice prilikom prikaza rezultata pretraživanja na tražilicama

Meta-tag - tagovi koji opisuju određene aspekte internet stranice

Monetizacija -  proces zarađivanja novca od internet stranice, bloga ili nekog drugog medija

N

Newsletter - e-mail pomoću kojega poduzeća ili korisnici komuniciraju s klijentima

O

Ocjena kvalitete - procjena kvalitete oglasa, ključnih riječi i odredišnih stranica

Odlazna poveznica - poveznica koja vodi s Vaše stranice na drugu internet stranicu

Odredišna stranica - internet stranica koja se otvara kada netko klikne na oglas

Offsite SEO - predstavlja aktivnosti pomoću kojih se promovira internet stranica na internetu

Onsite SEO - aktivnosti pomoću kojih stranica postaje optimiziranija za tražilice, odnosno sadržaj na samoj stranici

Optimizacija - promjene unutar oglasa koje će rezultirati boljim rezultatima

Open Source Software - program koji dopušta korisnicima da uređuju i poboljšaju kod stranice/aplikacije/programa

Organski - besplatno, odnosno bez ulaganja novčanih sredstava

Organski promet - promet koji je ostvaren besplatno, bez novčanih sredstava

Outbound poveznica - poveznica koja s Vaše stranice vodi na drugu stranicu

P

Page view - zahtjev za učitavanje jedinstvene HTML stranice

PDF - Portable-Document-Format, vrsta datoteke za pregled dokumenata

PHP - Personal-Home-Page, odnosno Hypertext Preprocessor, programski jezik namijenjen programiranju dinamičnih internet stranica

Plaćeni promet - promet na web stranicu u koji su uložena novčana sredstva

Podcast - audio, odnosno glazbena emisija gdje se vrše različiti intervjui ili predavanja

Pop-up -  skočni prozor koji se pojavi na internet stranici

Poveznica - riječi, fraza ili adresa koja vodi korisnika na drugu internet stranicu

PPC oglašavanje - Pay-Per-Click oglašavanje, plaćanje po kliku na oglas

Promet -  označava korisnike na stranici te na koji način su došli na nju

R

Rangiranje - pozicija na kojoj se nalazi internet stranica unutar rezultata pretraživanja na internet tražilicama

ROI - Return-On-Investment, odnosno povrat na investiciju/uloženo

S

Sales funnel - proces prodaje na internetu, proces kojim korisnici postaju kupci

SEO - Search-Engine-Optimization, optimizacija internet stranice za tražilice

SEM - Search-Engine-Marketing, plaćeni rezultati koji se pojavljuju na tražilicama

SERP - Search-Engine-Results-Page
, rezultati koji se pojave nakon pretraživanja tražilica za određene ključne riječi

Spam - neprimjerena, prodajna reklama niske vrijednsoti

Statični baner - slika na web stranici koja se ponaša kao poveznica

Stopa konverzije - postotak posjetitelja koji su izvršili željenu radnju

T

Tag - osnovni element HTML jezika

Title Tag - naziv dokumenta u HTML jeziku

Tweet - status od 140 znakova na društvenoj mreži Twitter

Twitter - društvena mreža

U

Upotrebljivost - jednostavnost i lakoća korištenja web stranice

Usability - pogledaj "Upotrebljivost"

User experience - UX, pogledaj "Korisničko iskustvo"

V

Viralno - proces prilikom kojeg određeni sadržaj prima velik broj pregleda i veliku uključenost korisnika u interakciju s istim iz cijeloga svijeta

W

Web dizajn - vrsta dizajna pmoću kojega se stvara kvalitetan izgled internet stranice

Webinar - seminar na internetu koji sadrži audio i video prezentaciju

Webstranica - pogledaj "Internet stranica"

Wikipedia - slobodna online enciklopedija

WordPress - besplatna platforma pomoću koje se prezentira sadržaj na internet stranicama, potrebna određena plaćanja za usavršavanje korisničkog iskustva

Y

YouTube -  internet servis za objavljivanje i pregledavanje video sadržaja

Da li vam je ovaj članak bio koristan?

Želite li prezentaciju nekog od naših proizvoda?

Izradite proizvod upravo po vašim mjerama!