Blog

E-mail marketing

E-mail marketing

E-mail marketing predstavlja staru školu, jedan od starih alata digitalnog marketinga. Kako danas 95% korisnika interneta ima minimalno jednu e-mail adresu veoma je važno iskoristiti ovaj oblik marketinga za komunikaciju s budućim, ali i sadašnjim kupcima.

Više

Digitalni marketing - edukacija, kako i gdje učiti?

Digitalni marketing - edukacija, kako i gdje učiti?

Digitalni marketing predstavlja sadašnjost i budućnost i morate uhvatiti korak s njim. Ako niste, započnite svoje obrazovanje još danas pomoću Digitalne garaže, Inbound certifikata, Analytics akademiji ili Facebook Blueprinta. Edukacija je dostupna svima, samo je bitno hoćete li ju iskoristiti.

Više

Broj korisnika interneta u 2017. godini

Broj korisnika interneta u 2017. godini

Svijet se ne dijeli više na digitalni i nedigitalni niti digitalno postaje dio našeg života, već je. Internet je fenomen koji je rastao 10x brže nego radio i 3x brže nego televizija.

Više

Zašto pisati poslovni blog?

Zašto pisati poslovni blog?

Blog predstavlja sadržaj kojim upotpunjujete Vašu internet stranicu. Osim što predstavlja riječi na ekranu, blog je novi izvor prometa prema Vašoj stranici, ali i trag ka ostvarenju novih prodaja i novih suradnji te gradnja pozitivnog imena tvrtke.

Više

Kako napisati SEO prijateljski blog članak?

Kako napisati SEO prijateljski blog članak?

Optimizacija je proces koji traje dugo i ne prestaje nikada. Iako Google i druge tražilice često mijenjaju svoje algoritme postoje određeni principi kojih se treba pridržavati te na taj način osigurati SEO prijateljski članak. Neki od prinicipa su redovno objavljivanje sadržaja na blogu, pisanje u odlomcima, imenovanje slika, istraživanje i planiranje te stvaranje originalnog i autorskog sadržaja.

Više
Želite li prezentaciju nekog od naših proizvoda?

Izradite proizvod upravo po vašim mjerama!